Sideinnhold

Nybygg

Nybygg

Vi bygger din drøm!
Bærer du på en boligdrøm, er det store muligheter for at Mesterbygg Moss kan hjelpe deg med å realisere den.
Enten bygger vi ny bolig på din egen tomt eller på tomt kjøpt hos oss.
Mesterbygg Moss bygger også boliger eller leiligheter i egen regi i attraktive boområder. Vi hjelper deg å realisere boligprosjektet! Å bygge et nytt hjem, skal være en god opplevelse for deg og familien din. Det er mange beslutninger å ta underveis, alt fra valg av tomt, til valg av hus og selve byggeprosessen. Vi i Mesterbygg Moss AS tar hånd om deg og husdrømmen din fra start til slutt, gjennom faser som:

  • Behovsanalyse og plantegninger
  • Tilbud og kontrakt
  • Byggesøknad og oppstartsmøte
  • Byggemøter
  • Overlevering

Er du i tenkeboksen, i startfasen eller har spørsmål rundt en eventuell byggeprosess? Ikke nøl med å ta kontakt! Vi gir deg råd og veiledning underveis, og kan blant annet hjelpe med:

  • Tomtebefaring
  • Valg av hus tilpasset behov og tomt
  • Valg av arkitekt
  • Økonomisk rådgivning
  • Søknader